WAŻNE INFO:

Obiecuję, jak najszybciej odpowiedzieć na wasze wszystkie komentarze i skomentować blogi, które czytam :D.

KOMENTUJCIE, bo to bardzo motywuje XD.

poniedziałek, 27 lutego 2017

Umowa - Rozdział 32 (Sho)

SHO


Była późna noc, a ja nadal nie spałem. Leżałem w łóżku i wpatrywałem się w otaczającą mnie ciemność. Tak jakbym mógł w niej coś zobaczyć. Znaleźć odpowiedź lub rozwiązanie sytuacji, w jakiej się znalazłem. 

W domu panowała kompletna cisza. Nataniel na pewno spał. Od naszej ostatniej sesji minęło kilka dni. Czy byłem wtedy z niego dumny? Byłem i to bardzo. Zaskoczył mnie, gdy  przyszedł do mnie nagi i sam poprosił o karę. Moje zdziwienie szybko przerodziło się w podniecenie i pożądanie. Pamiętam, że byłem wtedy wredny dla niego, ale poniżenie psychiczne jest przecież jednym z elementów bdsm. Tylko chyba Nataniel nadal tego nie rozumiał. Zresztą podobnie jak wielu innych rzeczy. 

Uśmiechnąłem się do siebie. 

Nataniel był cholernie zdolny, nie dość, że nadrobił cały półroczny materiał, to jeszcze zaliczył wszystko na najwyższych notach. Byłem z niego dumny i to bardzo. Od chwili, gdy go zobaczyłem, wiedziałem, że był wyjątkowy. Jak widać, nie myliłem się.

Przekręciłem się na bok i zamknąłem oczy. Próbowałem usnąć. Bezskutecznie. W mojej głowie znów rozbrzmiewały jego słowa. 

Za późno... 

Cholera jasna. Ale to wszystko się popierdoliło. 

W końcu nie wytrzymałem, wstałem z łóżka, narzuciłem szlafrok i wyszedłem z pokoju. Zatrzymałem się pod jego drzwiami i uchyliłem je. Pokręciłem głową, widząc, że Nataniel zasnął z otwartą książką w dłoniach. Na szafce przy jego łóżku nadal paliła się lampka. Podszedłem cicho do niego i delikatnie zabrałem mu książkę. Okryłem go szczelniej kołdrą i po chwili wahania pocałowałem w czubek głowy. Przez chwilę stałem i po prostu patrzyłem na niego. Pomyślałem, że chyba nigdy dostatecznie nie nasycę się jego widokiem. Zgasiłem lampkę i opuściłem jego pokój. 

Zszedłem na dół i poszedłem zapalić na balkon. Było zimno. Nic dziwnego, skoro miałem na sobie tylko szlafrok i kapcie. Zaciągnąłem się papierosem. Poczułem jak nikotyna wniknęła głęboko do moich płuc. Pomyślałem, że Nataniel powiedział kiedyś, że powinienem rzucić. Może faktycznie powinienem. Może rzucę.

Znów przypomniały mi się jego słowa. Słowa, które tak bardzo mną wstrząsnęły. Doskonale słyszałem jego cichy szept, gdy zamykałem za sobą drzwi jego pokoju. 

Za późno... 

A wszystko miało być takie proste. Umowa. Kontrakt. Układ. Jasne zasady. Prawa. Obowiązki. Niezobowiązujący seks. Wspólne spędzanie czasu. Wszystko spisane punkt po punkcie. 

Wszystko... Nie, nie wszystko.

Zabrakło jednego punktu. Punktu mówiącego o tym, co się stanie, gdy jedna strona umowy zakocha się w drugiej. Może powinienem stworzyć stosowny aneks do umowy?

Oczywiście nie przyznałem się Natanielowi do tego, że usłyszałem jego słowa. Tak było łatwiej. Przynajmniej dla mnie. Tyko, że od tamtej pory nieustannie je rozpamiętywałem.

Cholera jasna. Czemu on się musiał we mnie zakochać? Miłość... Przecież... Kurwa... 

I co ja miałem z tym wszystkim zrobić? Może powinienem jednak z nim porozmawiać? Wyjaśnić. Powiedzieć, że to jest niemożliwe, żebyśmy mogli być razem w taki sposób, w jaki on by tego chciał. 

Miłość... To słowo do tej pory nie istniało w moim słowniku... w moim życiu. Nigdy nikt mnie nie kochał i ja nigdy nikogo nie kochałem. Nawet nie wiem, czy potrafiłbym kogoś kochać. 

Nie... Nie będę z nim rozmawiał. Nadal będę udawał, że nic nie słyszałem. To jest łatwiejsze i wygodniejsze, przynajmniej dla mnie. 

Dopaliłem papierosa i wróciłem do mieszkania. Miałem iść do swojej sypialni i spróbować zasnąć, ale ostatecznie zmieniłem zdanie. Poszedłem do gabinetu, usiadłem przy biurku i wyciągnąłem swój egzemplarz umowy. Zacząłem ją czytać, mimo że doskonale znałem jej treść.

Szybko przebiegłem wzrokiem przez pierwsze linijki umowy, które informowały między kim a kim, została zawarta. To było dość oczywiste, kto był Panem a kto uległym w naszym układzie. Przeszedłem do jej właściwej treści.UMOWA

Zawarta w dniu 29 listopada 2016r.
pomiędzy:
Sho...
zamieszkałym...
zwanym dalej Panem
a
Natanielem...
zamieszkałym...
zwanym dalej uległym
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Obie strony zgodnie oświadczają, że są w pełni władz umysłowych oraz podpisują niniejszą umowę świadomie i dobrowolnie.
2. Obie strony zgodnie oświadczają, że wszystko, co się wydarzy na mocy niniejszej umowy, zostanie dokonane za przyzwoleniem drugiej strony, będzie miało charakter poufny i będzie podlegać uzgodnionym granicom oraz procedurom bezpieczeństwa, wyszczególnionym w niniejszej umowie. Wszelkie dodatkowe granice i procedury bezpieczeństwa, które nie zostały ujęte w niniejszej umowie, wymagają formy pisemnej.
3. Obie strony zapewniają, że nie są nosicielami żadnych przenoszonych drogą płciową, poważnych, zakaźnych czy zagrażających życiu chorób, w szczególności HIV, opryszczki i zapalenia wątroby. Jeśli, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, u jednej ze stron zostaną zdiagnozowane w/w choroby, strona ta zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą stronę, zanim dojdzie do kontaktu fizycznego między stronami. Umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu, w przypadku zdiagnozowania w/w chorób u uległego. W takim przypadku uległy poniesie kary umowne wyszczególnione w 
§ 13 niniejszej umowy.

§ 2
Przedmiot umowy

Uległy w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
1. Prowadzenie gospodarstwa domowego w miejscu zamieszkania Pana.
2. Zaspokajanie wszelkich potrzeb emocjonalnych i seksualnych Pana.
3. Natychmiastowego wykonywania wszelkich poleceń Pana.

§ 3
Termin 

Strony ustalają następujące terminy obowiązywania niniejszej umowy:
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia: brak.


§ 4
Wynagrodzenie

Pan zobowiązany jest do:
1. Sfinansowania pełnych kosztów leczenia matki uległego.
2. Wypłaty miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 Euro na rzecz uległego przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.


§ 5 
Obowiązki Pana
 
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Pan zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uległego. Pan nie będzie wymagał, podejmował prób, ani nie wyrazi zgody na podjęcie działań, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia uległego.
2. Zapewnienia uległemu stosownego szkolenia, dyscyplinowania i udzielania rad dotyczących tego, w jaki sposób ten ma się zachowywać i służyć Panu.
3. Pilnowania w czasie szkolenia i dyscyplinowania, aby na ciele uległego nie pozostały żadne trwałe ślady i aby nie doszło do obrażeń wymagających pomocy lekarskiej.
4. Pilnowania w czasie szkolenia i dyscyplinowania, aby wykorzystywane przez niego przedmioty były higieniczne i bezpieczne. Nie wolno mu ich używać tak, aby wyrządziły poważną krzywdę uległemu.
5. Zaopiekowania się uległym w przypadku choroby niewymienionej w 
§ 1 pkt. 3 lub uszkodzenia ciała uległego, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej.
6. Dbania o własne zdrowie i korzystanie z pomocy medycznej w niezbędnych przypadkach.
7. Przestrzegania granic, które zostały określone w niniejszej umowie.
8. Zapewnienia uległemu mieszkania i pokrycia pełnych kosztów jego utrzymania w okresie obowiązywania niniejszej umowy.


§ 6
Prawa Pana

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Pan ma prawo do:
1. Uznawania uległego za swoją własność, którą ma prawo posiadać, dyscyplinować i kontrolować.
2. Wykorzystywania ciała uległego w dowolnej chwili i w sposób, jaki uzna za stosowny, seksualny lub jakikolwiek inny.
3. Dyscyplinowania uległego przy pomocy kar psychicznych i cielesnych, w sposób jaki uzna za stosowny.
4. Karania uległego w celach dyscyplinarnych, dla własnej przyjemności lub z innego powodu, którego nie ma obowiązku przedstawiać.
5. Dowolnego rozporządzania uległym tzn. może go dowolnie udostępnić osobom trzecim, bez względu na to w jaki sposób będą chciały go wykorzystać.
6. Żądania w dowolnym czasie od uległego, stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie.
7. Kierowania życiem uległego w sposób, jaki uzna za stosowny.
8. Decydowania o sposobie ubierania się uległego.
9. Decydowania o miejscu zamieszkania uległego oraz warunkach w jakich będzie mieszkał.
10. Egzekwowania bezwzględnego posłuszeństwa uległego poprzez:
10.1. Stosowanie kar fizycznych oraz tortur.
10.2. Stosowanie kar psychicznych oraz poniżania uległego.
10.3. Zlecenie wykonanie kar na uległym osobie trzeciej.
10.4. Oddanie uległego osobie trzeciej, która w ustalonym przez niego terminie i zakresie może z niego korzystać w celach seksualnych i innych.


§ 7
Obowiązki uległego 

Obowiązki uległego wobec Pana w niniejszych aspektach:
1. Własność:
1.1. Uległy uznaje Pana za swojego właściciela, który może obchodzić się z nim w sposób, jaki uzna za stosowny. Dotyczy to wszystkich sfer życia: psychicznej i fizycznej. Uległy zrzeka się własnych pragnień, planów i samodecydowania. Pan podejmuje wszelkie decyzje dotyczące życia uległego, do których uległy bezwzględnie się dostosuje.
1.2. Uległy zobowiązany jest do zadowalania Pana najlepiej, jak tylko potrafi.
1.3 Uległy zobowiązany jest do dbania o przyjemność, wygodę i satysfakcję Pana.
1.4. Uległy zobowiązany jest zwracać się do Pana z należytym szacunkiem.
1.5. Uległy ma obowiązek podporządkować się całkowicie Panu, który ma prawo kontrolować go we wszystkich aspektach życia.
1.6. Pan określa granice wolności uległego, który zobowiązany jest bezwzględnie podporządkować się do nich.
2. Posłuszeństwo:
2.1. Uległy będzie wypełniać wszystkie wydawane przez Pana polecenia bezzwłocznie i bez zastrzeżeń.
2.2. Uległy wyraża zgodę na wszystkie czynności seksualne, które Pan uzna za stosowne i przyjemne z wyjątkiem praktyk, określonych jako niedopuszczalne. Uległy nie będzie zadawać zbędnych pytań oraz podda się woli Pana bez wahania.
2.3. Uległy zobowiązany jest służyć Panu, w sposób jaki uzna on za stosowny.
2.4. Uległy bez wahania, pytań czy skarg przyjmie wszelkie kary i sposoby dyscyplinowania zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej, które Pan uzna za stosowne.
2.5. Uległy bez wahania, pytań czy skarg będzie przyjmował wszystkie decyzje podjętych przez Pana.
3. Zdrowie:
3.1. Uległy zobowiązany jest do informowania Pana o wszelkich problemach zdrowotnych i chorobach.
3.2. Dbania o własny stan zdrowia i dobrowolnego poddania się wszelkim badaniom zleconym przez Pana.
3.3. Uległy nie będzie nadużywać alkoholu, palić, zażywać narkotyków ani narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo
4. Mieszkanie:
4.1 Uległy zamieszka w miejscu i warunkach wskazanych przez Pana. W przypadku zamieszkania w mieszkaniu Pana, uległy może dowolnie z niego korzystać, z wyjątkiem osobistych rzeczy Pana. Uległy ma bezwzględny zakaz wchodzenia do sypialni Pana, chyba że uzyska na to stosowne zezwolenie.
5. Ubiór:
5.1 Uległy nosić będzie stroje zaakceptowane przez Pana. Pan ustali w tym celu specjalny budżet, z którego uległy będzie korzystać. Doraźnie Pan będzie towarzyszył uległemu podczas robienia zakupów.
6. Higiena osobista:
6.1. Uległy przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy ma pozostać czysty i wydepilowany na całym ciele.
7. Dostępność:
7.1. Uległy zobowiązany jest być dostępnym w miejscu i czasie wskazanym przez Pana. Pan decyduje o czasie, jaki jest niezbędny uległemu na dotarcie do wskazanego miejsca. Pan zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez uległego, związane z dotarciem w wyznaczone miejsce.
8. Zachowanie:
8.1 Uległy nie będzie nawiązywać relacji seksualnych z nikim innym poza Panem. Będzie je nawiązywać wyłącznie na wyraźne polecenie i w granicach wyznaczonych przez Pana. Uległy będzie prowadzić się skromnie, w sposób godny szacunku. Jego obowiązkiem jest zrozumienie, że jego zachowanie w bezpośredni sposób odbija się na Panu. Uległy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie występki, wykroczenia i niewłaściwe zachowanie, których się dopuści nie przebywając w towarzystwie Pana.
8.2. Uległemu nie wolno brać udziału w czynnościach lub działaniach natury seksualnej, które jedna ze stron uzna za niebezpieczne.
8.3. Uległemu nie wolni dotykać się i zaspokajać seksualnie bez wyraźnej zgody Pana.

9. Sesja:
9.1. Uległy zobowiązany jest do bezwzględnego i całkowitego posłuszeństwa. Rozkazy i polecenia mają być wykonywane natychmiastowo i z pełnym zaangażowaniem. Nie podlegają one dyskusji lub odmowie wykonania.
9.2. W czasie sesji Pan ma absolutna swobodę w doborze środków, przebiegu sesji i jej długości. Jedynym sposobem na przerwanie sesji jest użycie hasła bezpieczeństwa określonego w niniejszej umowie.
9.3. W trakcie sesji uległy zobowiązany jest zwracać się do Pana używając wyłącznie określeń „Proszę Pana”, „Panie Sho” lub innych zleconych mu przez niego.
 

§ 8
Prawa uległego

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, uległy ma prawo do: 
1. Użycia haseł bezpieczeństwa określonych w niniejszej umowie.
2. Opieki socjalnej i zabezpieczenia finansowego określonego w niniejszej umowie.

§ 9
Zasady bezpieczeństwa: 

1. Pan i uległy mają świadomość, że Pan może zażądać od uległego czegoś, czego uległy nie będzie w stanie wykonać bez poniesienia fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, duchowej czy innej szkody. W takich okolicznościach uległy może wykorzystać hasła bezpieczeństwa. Użyć ich może tylko i wyłącznie w ostateczności. Pan zobowiązany jest je uszanować i zastosować się do ich znaczenia. Wprowadza się następujące hasła:
1.1. Słowo „czerwony” lub inne uzgodnione przez strony umowy, które oznacza konieczność natychmiastowego przerwania aktualnych czynności. Obie strony zobowiązane są do wyjaśnienia, czemu słowo zostało użyte.
1.2. Słowo „żółty” lub inne uzgodnione przez strony umowy, które oznacza konieczność zmiany kierunku aktualnej praktyki, gdyż zbliża się ona do sytuacji, w której uległy zmuszony będzie użyć słowo określone w punkcie 1.1. Słowo to nie obowiązuje podczas wymierzania kar.
1.3. Słowo „zielony” lub inne uzgodnione przez strony umowy, które mówi o tym, żeby Pan robił to, co robi mocniej, bądź też zmienił czynność na dostarczającą mocniejszych wrażeń.
2. Pan zobowiązuje się nie wydawać poleceń i nie stosować praktyk:
- Wymuszających łamanie prawa.
- Zagrażających zdrowiu i życiu uległego, Pana lub osób trzecich.
- Pozostawiających trwałe ślady.
- Mogących prowadzić do powszechnego zgorszenia.
- Zawstydzających bądź ośmieszających uległego w oczach jego rodziny i znajomych.
3. Jeśli Pan wydał polecenie / rozpoczął praktykę, nie wiedząc iż łamie pkt. 2, lub jeżeli polecenie / praktyka przestało być zgodne z pkt. 2 podczas realizacji, strona która dostrzegła błąd zobowiązana jest powiadomić o tym stronę drugą, zaś praktykę bądź wykonywanie polecenia należy przerwać niezwłocznie. Sytuację taką, wynikłą z niewiedzy bądź pomyłki, uznaje się za nieumyślną. 
§ 10 
Praktyki dopuszczalne


1. Czynności dopuszczalne:
- Abrasion
- Age Play 
- Anal Intercourse
- Anal Sex
- Animal Roles
- Animal Training
- Anal Fisting
- Angry Dragon
- Anilingus
- Asshole Bandit
- Ass to mounth
- Ass to other mounth
- Autoerotic
- Ball Busting
- Ball Stretching
- Ball Torture
- Bastinado
- Bathroom use control
- Beating
- Blindfolds
- Bindings
- BJ
- Blend Modality
- Blood Sports
- Blowjob
- Blowbang
- Body Shaving
- Bondage
- Breath Control
- Breath Play
- Bukakke
- Cage
- Caning
- Cat
- CBT
- Cock Sucking
- Cock Torture
- Cock Whipping
- Cock Worship
- Control
- Corporal
- Corporal Punishment
- Creampie
- Cropping
- Cross Dreasing
- Crucifixion
- Cum Swapping
- Cupping
- DAP
- Deepthroat
- Depiliation
- Discipline
- Dog Training
- Dogging
- Domination
- DP
- Douching
- Edge Plays
- Edging
- Electrical Play
- Electrolysis
- Electrotorture
- Elektroejakulacja
- EMS Unit
- Enema Play
- Enforced Chastity
- Examinations
- Exercise
- Eye contact restrictions
- Face Fucking
- Face Slapping
- Facesitting
- Facial 
- Forfaiting
- Fantasy Rape
- Fear
- Felching
- Fellatio
- Fisting
- Flagellation
- Flogging
- Following Orders
- Forced
- Frot
- GAG Factor
- Gang Bang 
- Gang Rape
- Genitorture
- Given away to another Dom
- Go Down One
- Gokkun
- Golden Showers
- Hair pulling
- Hand jobs
- Harems
- Harnessing
- Having food chosen for
- Having clothing chosen for
- Head
- Hedrakingus
- Humiliation
- Hypophilia
- Immobilization
- Impalement
- Including other
- Including other sub
- Including others mixed
- Infibulation
- Interrogations
- Intricate (Japanese) rope bondage
- Kidnapping
- Kink
- Kinbaku
- Kneeling
- Knife Play
- Lacing
- Latex Play
- Leather Clothing
- Leather Sex
- Lectures for misbehavior
- Lingerie
- Maid 
- Massage
- Medical Scene
- Modeling for erotic photos
- Mummification
- Natelizm
- Neddle Play
- Nipple Play / Torture
- Oral Sex
- Orgasm Control
- Orgasm Denial
- Orgy
- OTK
- Outdoor Scene
- Outdoor Sex
- Over the Knee
- Paddling
- Pain Games
- Petting
- Piercing
- Piss Play
- Play Piercing
- Prison Scenes
- Puppy Play
- Restriction
- Restrictive rules / behavior
- Rimming
- Role Playing
- Rope body harness
- Rough Sex
- Scat
- Scratching
- Sensory Deprivation
- Serving
- Serving other doms
- Sexual deprivation
- Shaving
- Shibari
- Sounding
- Spanking
- Spitting
- Standing in corner
- Strap-on
- Strangling
- Strapping
- Sumata
- Submission
- Surface Percing
- Suspension
- Swallowing Semen
- Swallowing Urine
- Swingers
- Teasing
- Temporary Piercing
- Tens Unit
- Thermolysis 
- Tickling
- Torture
- Urethral Play
- Vacuum Pumping
- Verbal humiliation
- Voyeurism
- Water Sports
- Waxing
- Wax Play
- Whipping
- Wired
- WS
pozostałe, które nie naruszają postanowień § 11 niniejszej umowy.

2. Akcesoria i urządzenia dopuszczalne:
- Afrodyzjak
- Alligator Clamp
- Anal Beads
- Anal Dildo
- Anal Plugs
- Aneros
- Ankle Cuffs
- Ankle Restraint
- Ball Gag
- Ball Toys
- Ball Weights
- Belt
- Bullwhip
- Butterfly Board
- Buttplug
- Buttplug Harness
- Candle
- Cat o nine tail
- Catheter
- Chastity Belt
- Chains
- Clamps
- Clingfilm
- Clip
- Clothespins
- Clover Nipple Clamps
- Cock Cage
- Cock Rings / Straps
- Collar and Leash
- Collars
- Corset
- Crop
- Cross
- Cuffs
- Dildo
- Duct Tape
- Douche
- Enema
- Extrema Restraints
- Flail
- Flogger
- Foley Catheter
- Gaffer's Tape
- Gags
- Gas Masks
- Handcuffs
- Harness
- Horse
- Hypophilia
- Lash
- Legcuffs
- Leg Irons
- Lunge Whip
- Manacles & Irons 
- Martinet
- Mouth Bits
- Mousetraps
- Nexus
- Nipple Clamps
- Nipple Weights
- Paddle
- Palcat
- Parachute Ball Stretcher
- Poppers
- Press Style Nipple Clamps
- PVC Clothing
- Rack
- Riding Crop
- Ring Gag
- Rope
- Rubber / latex clothing
- Saint Andrew's Cross
- Shackles
- Signalwhip
- Slapper
- Slutty clothing
- Snakewhip
- Sound
- Spanking Bench
- Speculum
- Spencer Paddle
- Spreader Bar
- Stocks
- Straitjacket
- Strapple
- Thong Whip
- Thumbcuffs
- Ticklers
- Tweezer Nipple Clamps
- Urethral Sound
- Violet Wand
- Wattenburg Wheel
- Web
- Weights
- Whip
- Whipping Post
- Wibrator
- pozostałe, które nie naruszają postanowień § 11 niniejszej umowy. 

§ 11
Praktyki niedopuszczalne

Strony określają następujące praktyki jako niedopuszczalne:
1. Całowanie Pana, chyba że uległy otrzyma na to stosowne pozwolenie.
2. Takie, które pozostawiają na skórze trwałe ślady.
3. Z udziałem dzieci lub zwierząt.
4. Polegające na odgrywaniu roli ojca i syna.

§ 12
Kary i nagrody

1. Ocena, czy uległy zasługuje na karę lub nagrodę należy wyłącznie do Pana.
2. Największą nagrodą dla uległego jest prawo bycia ze swoim Panem i satysfakcja z jego zadowolenia.
3. Kary od tortur dla zabawy oraz nagrody od pieszczot będą odróżnione wyraźną deklaracją.
4. Uległy zawsze zostanie poinformowany o przyczynie kary bądź źródle nagrody.
5. Nagrody będą ustalane z uległym.
6. Gdy Pan uzna, że wie, co sprawi uległemu przyjemność, może sam wybrać nagrodę.
7. Rodzaj kary ustala Pan i informuje o niej przed rozpoczęciem wykonania.
8. Wymierzenie kary całkowicie wymazuje winę.
7. Jeśli kary nie dało się wymierzyć do końca z powodu bądź winy uległego, Pan wykona ją ponownie, zmieni jej rodzaj lub ją anuluje.


§ 13

Kary umowne


Uległego obciążają następujące kary umowne, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jego winy (§ 14 pkt. 2 i 3):
1. Zwrot kosztów leczenia jego matki, poniesionych przez Pana w okresie obowiązywania umowy.
2. Zwrot wynagrodzenia otrzymanego w okresie obowiązywania umowy.
 

§ 14
Rozwiązanie umowy


Niniejsza umowa zostanie rozwiązania w następujących przypadkach:
1. Pan zechce rozwiązać umowę bez podania przyczyny - strony nie zostaną obciążone karami umownymi.
2. Uległy rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy.
3. Zostaną zdiagnozowanie u uległego choroby przenoszone drogą płciową, poważne, zakaźne czy zagrażające życiu, w szczególności HIV, opryszczka i zapalenie wątroby.

§ 15
Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowania aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 


§ 16
Oświadczenia stron

1. My, niżej podpisani, przeczytaliśmy i w pełni rozumiemy warunki niniejszej umowy. 
2. My, niżej podpisanie, z własnej i nieprzymuszonej woli akceptujemy warunki niniejszej umowy, co poświadczamy własnoręcznymi podpisami.

Podpisy:

 
Na koniec przekartkowałem jeszcze Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

Nieoczekiwanie zacząłem chichotać. Nataniel już tyle razy naruszył postanowienia umowy, że bez problemu mogłem ją zerwać i zażądać zwrotu poniesionych wydatków. 

Po chwili wrzuciłem dokumenty do szuflady, którą zamknąłem na klucz. Klucz schowałem w kieszeni szlafroka. Tak naprawdę to wiedziałem, że Nataniel już więcej nie będzie szperał w moich rzeczach, ale wolałem nie ryzykować. Odchyliłem się w fotelu do tyłu, przymknąłem oczy i nawet nie wiem kiedy zasnąłem. 

Obudziło mnie delikatne szarpnięcie i cichy głos.
- Jeśli będziesz tak spał, to się przeziębisz.
Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem przed sobą Nataniela. Zamrugałem kilkakrotnie oczami i zaspanym głosem zapytałem:
- Która godzina?
- Już po siódmej - powiedział Nataniel.
Nie miałem ochoty jechać do roboty. Czułem się fatalnie i byłem niewyspany. Ostatecznie wstałem i ruszyłem w kierunku drzwi.
- Idę się umyć. - Nie wiem czemu, to powiedziałem.
- Zjesz śniadanie? - usłyszałem jego głos.
- Tak - mruknąłem i wyszedłem z pokoju.

Wziąłem długi i gorący prysznic, który nie poprawił mojego samopoczucia. Po chwili wyszedłem z łazienki i się ubrałem. Gdy schodziłem na dół, przywitała mnie uśmiechnięta twarz Nataniela i zapach świeżo zaparzonej kawy.
- O której zaczynasz zajęcia? - zapytałem, siadając przy stole.
- O dziewiątej - odpowiedział.
- Zawiozę cię - mruknąłem.
- Dzięki.
Śniadanie zjedliśmy w całkowitej ciszy. Pomyślałem po raz kolejny, że podjąłem dobrą decyzję, nie mówiąc Natanielowi, że słyszałem jego słowa.

W końcu wyszliśmy z domu, zawiozłem Nataniela na uczelnie i pojechałem do roboty. Marco nie miał dla mnie dobrych wiadomości. Reklama najnowszej gry nie była jeszcze gotowa, a ja standardowo się wkurwiłem. Tylko obecność Marka sprawiła, że nie zwolniłem całego działu, który odpowiedzialny był za przygotowanie reklamy i planu sprzedaży. 

Chyba stawałem się za miękki...

16 komentarzy:

 1. Cieszy mnie, że Sho zauważa, że Nat jest wyjątkowy. Ale czy jest? :D Tego nie wiem, dla Sho pewnie tak. No i cieszę się również, że Natuś jest zdolny i dobrze mu idzie na uczelni.

  O rety, Sho, który przychodzi popatrzeć, czy (jak) Nataniel śpi <3

  Za późno? W sumie Sho jest wbrew pozorom bardzo kruchy, jeśli chodzi o te sprawy, nie? Bo myślał, że co? Skoro od samego początku czuł, że chce właśnie Nata i że Nat jest wyjątkowy, to chyba nie sądził, że tak po prostu da się z tym żyć? :D on chyba myślał, że Nat będzie jego zabawką, „niewolnikiem” i tak dalej. Ale okazuje się, że nawet Sho (!) ma uczucia. :D Szok, nie? :D Ale pamiętam,że pisałaś, że tytułowa umowa dotyczy bardziej Sho niż Nataniela :)

  Ależ mi się podobają takie jego przemyślenia!
  Aneks do zakochania? A po co? Bo niby co miałby wtedy zrobić?

  O, bo bym zapomniała: z praktyk niedopuszczalnych: całowanie Pana : >
  Opryszczka narządów płciowych chyba nie jest chorobą poważną i łątwo da się jej pozbyć? Tak myślę.

  „Zawiozę cię” - JAKI SZLACHETNY :D
  Widać, że powoli próbują się otwierać, ale póki nie pogadają (z Sho się da?), to nic z tego. Bo widać, że obaj by chcieli :D
  Sho trochę się sypie, ciekawa jestem, czy kiedyś pęknie.

  Dobrze, że w pracy Marco go uspokajał, bo mogłoby być nieciekawie. :D
  Tylko mi się wydaje, czy Nataniel troszeczkę, tak ociupinkę staje się bardziej pewny siebie?

  Nie, Sho, nie stajesz się zbyt miękki. Stajesz się człowiekiem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sho chyba wpadł od pierwszego wejrzenia :-). Tylko jeszcze się do tego nie przyznaje. Nawet przed samym sobą.

   Często przychodzi do Nataniela (każdego ranka przed wyjściem do pracy).

   Sho po prostu chciał mieć Nataniela. A że nie wierzy w miłość, związki itp. zrobił coś, co zawsze robił, jak chciał coś mieć. Po prostu go kupił.

   Sho jest trudnym facetem pod względem emocjonalnym.

   Aneks... zobaczymy XD.

   Praktyki niedopuszczalne :)

   Szczerych rozmów niestety nadal brak. Może kiedyś coś zmusi Sho do zmiany zachowania. Na pewno to wydarzenie sprawi, że Sho wiele rzeczy zrozumie.

   Tak, Nati robi się coraz odważniejszych.

   Marco zawsze jest niezawodny.

   A co do opryszczki... To nie jest tak, że pozostaje w organizmie nawet po jej wyleczeniu?


   Tak, Sho powoli się zmienia.

   Usuń
  2. To ja czekam, aż zaczną rozmawiać :D <3
   Więc dobrze zauważyłam, że Nat robi się odważniejszy <3 aaawwww Natuś, DAVAJ !
   MArca kocham całym sercem :3

   Co do opryszczki, to w organizmie zostaje wirus (typ I jak i II, na innych się nie znam :D), ale jest uśpiony. W sensie, to nie tak, że jak pobędziesz się pęcherzyków z fiuta, to już nie wrócą. Mogą, ale nie muszą. :D Po prostu jak się "wyleczysz", to nie zarażasz partnera.

   Usuń
 2. chyba się nie znam, ale moim zdaniem niepotrzebnie zdublowałaś treść umowy :)

  w sumie to rozdziału w rozdziale nie za dużo :( taka raczej obudowa do treści umowy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hm... Być może...

   Bo w tym tygodniu miał być rozdział poświęcony treści umowy. A trochę zeszło, żeby to napisać.

   Usuń
  2. no rozumiem. widać, że sporo pracy, tylko szkoda, że rzeczy, które się w większości przewija :(

   Usuń
 3. Jest to wspaniałe opowiadanie .Cieszę się, że wróciłaś. Mam nadzieję, że udało Ci się ogarnąć wszystkie swoje sprawy.
  Weny życzy
  Mefisto.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję :3
   Tak, tak, wiem... Nie dziękuj ;-)

   Wróciłam :-)

   Zbyt kocham bohaterów "umowy" żeby ich zostawić.

   Usuń
  2. I tego należy się trzmać.....
   Też ich kocham.
   Weny jeszcze raz życzy
   Mefisto

   Usuń
 4. Nareszcie wróciłaś! Nawet nie wiesz jak mi brakowalo rozdziałów! Szukałem na ten czas czegoś jeszcze, ale, szczerze, nie znalazłem lepszego bloga od twojego. Albo fabuła była nijaka, przejaskrawiona,opierająca się tylko na seksie, infantylna, sztampowa, przewidywalna.... wszystko nie takie! Nigdzie nie ma tak ładnego i estetycznego stylu, połączonego z płynną, przemyślaną ffabułą i dojrzałym, lecz lekkim językiem.
  Tak, słodzę jak stereotyp geja, ale mówię prawdę xD Fajnie, że już jesteś, mam nadzieję, że wszystk ok w twoim życiu prywatnym i nie-prywatnym ^^
  A co do rozdziału:
  W pewnym sensie rozumiem Sho. Jest w trudnej sytuacji, nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Oczywiście wszyscy wiemy, co POWINIEN zrobić, ale łatwo powoedzieć trudniej zrobić, zwłaszcza źe on sam jeszcze nie wie, że tego chce. (Liczę, że w głębi duszy bardzo tego chce.
  Nati wydawał mi się taki uroczy w tym rozdziale! Był chwilkę, ale taki jakiś inny... ani nie speszony, ani zdołowany, nie bał się - po proatu wesoły. Chcę więcej! I jak już jesteśmy przy życzeniach, to chciałbym też więcej pocałunków!
  Nie za bardzo rozumiem, po co wklejałaś całą umowę. Nie prościej byłoby zrobić załącznika do notki z umową?.
  O, jeat to o czym pisałem pod umową - Nati złamał już tyle punktów...
  Jestem ciekawy myśli Nata na temat tego "za późno". Czy zastanawia sie czy Sho slyszal, czy boi sie ze uslyszal, a moze ma nadzieję, że usłyszał?
  Dobra, ale się rozpisałem :D Jeszcze tylko dorzucę, że to kochane, że Sho odwozi Natiego na zajęcia ♡
  Cóź mogę powiedzieć na koniec? Pokłony, brawa i witamy naszą Imperativę spowrotem! ♥♥♥

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

   Tak, jestem z powrotem XD.

   Szczerze mówiąc, to nawet ja chcę, żeby Sho wreszcie zrozumiał, co powinien zrobić XD.

   Też chcę więcej pocałunków <3.

   Faktycznie, Nati złamał już tyle warunków, że już dawno powinien wylecieć XD. No ale, jak widać, Sho ma o dziwo anielską cierpliwość dla niego.

   Myślę, że Nati powoli odnajduje się w tym wszystkim. Nie bez znaczenia jest również to, że zrozumiał swoje uczucia do Sho. Może ma nadzieję, że jednak coś się między nimi zmieni.

   Sho dba o Natiego i chyba lubi to robić :-). Żeby jeszcze tylko wreszcie się ogarnął, to już nie miałabym więcej żadnych życzeń. W każdym razie szykuje coś dla niego. Coś co sprawi, że będzie musiał zdecydować, czego tak naprawdę chce #spoiler (jak ja już chce o tym pisać :-)).

   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

   Usuń
  2. Uwielbiam twoje długie komentarze XD

   Usuń
  3. XD W takim razie postaram się pisać take pod każdym postem ; D

   Usuń
 5. Podziwiam, że chciało ci się pisać całą tą umowę (mnie by się nie chciało, serio).

  Oh Sho... Ty debilu...
  Weź się w końcu przyznaj (tak otwarcie) przed samym sobą, że się zakochałeś.
  Nie wiem, ćwicz przy lusterku czy coś xD
  A później powiedz to Natiemu, oboje się poryczycie, później będziecie się pieprzyć jak króliki i wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie (nie, takie zakończenie byłoby zbyt proste, nie? xD ).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ze Sho to nie przejdzie XD. Nie masz pojęcia ile już razy musiałam się powstrzymywać, żeby czegoś takiego nie napisać :D.

   Do Sho jeszcze nie dotarło,co czuje. Może trochę, ale nie umie tego nazwać i zaakceptować. Poza tym uważa, że on nie zasługuje na coś takiego jak miłość.

   Tak, treść umowy kosztowała mnie sporo czasu i wysiłku, żeby znaleść odpowiednie materiały. Stworzenie słownika i Hanky Code też nie było łatwe.

   Usuń